História spoločnosti

Firma bola založená v roku 1994 so zámerom vyrábať exkrudované pochutiny a potraviny. Tento zámer sa nezrealizoval.
Až v roku 2011 firma začala svoju obchodnú činnosť ako distribučná spoločnosť pre nákup PHM pre vybrané poľnohospodárske podniky. Vedľajšou činnosťou bola poľnohospodárska prvovýroba.

K 1.1.2015 spoločnosť hospodári na výmere 802,86 ha pôdy v ekológii, z toho:
Orná pôda: 173,64 ha
TPP: 629,22 ha