Úsek rastlinnej výroby

V rastlinnej výrobe sa spoločnosť zameriava na produkciu ekologického sena a výrobu obilnín pre ekologické zvieratá.

Úsek živočíšnej výroby

V živočíšnej výrobe je základnou činnosťou chov oviec a produkcia ovčieho mlieka.

Úsek ekonomických činností

Sleduje hospodárenie a sústreďuje sa na príprave projektov EÚ.